Κόντρες για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Αντιδράσεις από τους κατοίκους της Λάρυμνας Φθιώτιδας έχει προκαλέσει η μεταφορά ιχθυοκαλλιεργειών στη θέση Πράσινα Νερά. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες παραλίες της περιοχής, η οποία χρησιμοποιείται για θερινά λουτρά.

Η πολεμική ατμόσφαιρα, που έχει δημιουργηθεί, οδήγησε σε εντάσεις από την πλευρά των διαμαρτυρομένων, με αποτέλεσμα εταιρεία να κινηθεί νομικά εναντίον του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου και άλλων κατοίκων.

Η απόφαση για τη μετεγκατάσταση τις ιχθυοτροφικής μονάδας ελήφθη από την αποκεντρωμένη διοίκηση, με σκοπό να αδειοδοτήσει την εγκατάσταση των κλωβών της εταιρείας αγνοώντας τις αποφάσεις του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου. Το θέμα έφτασε και στη Bουλή με δύο αιτήματα από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος τους και, παράλληλα, να σταματήσει η μετεγκατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Πράσινα Νερά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλες ιχθυοτροφικές μονάδες, καθώς και η μεγάλη βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικά η περιοχή να έχει υποβαθμιστεί και οι κάτοικοι να αντιδρούν.