Κοστίζουν η νοθεία αλλά και η «γκρίζα» διακίνηση στο κρασί

Πάνω από 1 εκατ. λίτρα νοθευμένα ποτά κατέσχεσε σε όλη την ΕΕ το 2020 και 1,7 εκατ. λίτρα το 2021 η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία (μέλος της OLAF) μέσω στοχευμένων ελέγχων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας ήταν κρασί και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι κατασχέσεις αυτές έγιναν σε δύο χρονιές που η διακίνηση αλκοόλ ήταν περιορισμένη λόγω του κορωνοϊού.

H νοθεία του αλκοόλ υπολογίζεται ότι επιβαρύνει τον κλάδο του κρασιού με πάνω 1,3 δισ. ευρώ τον χρόνο ή περίπου 3% των συνολικών πωλήσεων. Ακόμα περισσότερο, αυτή η πρακτική γίνεται εις βάρος των νόμιμων παραγωγών που επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος και αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό. Το Κοινό Κέντρο ερευνών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Joint Research Centre, JRC) πιστοποίησε μέθοδο με την οποία μπορεί να επαληθευτεί η ηλικία αλλά και η προέλευση ενός κρασιού σε σχέση με όσα αναγράφονται στην ετικέτα του. Πρόκειται για ένα χημικό αντιδραστήριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο για να επαληθευτεί η προέλευση του κρασιού, η ηλικία του καθώς και η πιθανή πρόσμειξη ζάχαρης. Η διαδικασία βασίζεται στο μέτρηση συγκεκρμένων χημικών παραμέτρων, η ποσόστωση των οποίων φωτογραφίζει συγκεκριμένη ποικιλία,, περιοχή και σοδειά. Οι αντίστοιχες «φωτογραφίες» συστατικών έχουν περαστεί σε έναν κατάλογο δεδομένων ο οποίος εμπλουτίζεται διαρκώς και έτσι οι επιστήμονες μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη σύγκριση και να εντοπίσουν όσα αναφέρονται στην ετικέτα ενός κρασιού.

Όλα αυτά, βέβαια, εφόσον υπάρχει ετικέτα και συσκευασμένο κρασί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, το 6,1 % του κρασιού που καταναλώνεται στην Ελλάδα περνάει από κανάλια που δεν μπορούν να εντοπιστούν επισήμως. Για το σύνολο των χωρών της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό λαθραίας διακίνησης δεν ξεπερνά το 1-1,5%.