Ο Κ. Κουτσουμανής πρόεδρος στην Επιτροπή Βιολογικών Κινδύνων της EFSA

KOYTSOYMANIS
-Διαφήμιση-
Πρόεδρος στην Επιτροπή Βιολογικών Κινδύνων (BIOHAZ Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ανέλαβε ο καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολοίας Τροφίμων του Tμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Κώστας Κουτσουμανής.

Η Επιτροπή καλύπτει επιστημονικά ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως είναι οι μεταδιδόμενες στον άνθρωπο ζωικές ασθένειες, οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, η μικροβιολογία τροφίμων, η υγιεινή των τροφίμων και η συναφής διαχείριση αποβλήτων.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι επιστήμονες από ευρωπαϊκές χώρες, με εξειδίκευση στην επιδημιολογία τροφιμογενών ζωονόσων (σαλμονέλα, καμπυλοβακτήρια κ.ά.), στη μικροβιακή αντοχή, τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων, τους τροφιμογενείς ιούς, την επιθεώρηση κρεάτων σε όλα τα είδη που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, την υγιεινή των τροφίμων και τη μικροβιολογία, τα μικροβιολογικά κριτήρια, τους βιολογικούς κινδύνους που συνδέονται με σύνθετα και νωπά προϊόντα, την απολύμανση σφαγίων κρέατος (αντιμικροβιακές θεραπείες), την ποσοτική εκτίμηση της μικροβιολογικής επικινδυνότητας, την επιδημιολογία, παθολογία, διάγνωση και εκτίμηση της έκθεσης των ΜΣΕ (Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες).

Ο κ. Κουτσουμανής ως επιστημονικός υπεύθυνος έχει λάβει χρηματοδοτήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη και βελτίωση της μικροβιολογικής ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την ανάπτυξη εργαλείων ποσοτικής μικροβιολογίας (μαθηματικά μοντέλα) και προσδιορισμού επικινδυνότητας, την ανάπτυξη στοχαστικών προσεγγίσεων στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών δεικτών και καινοτόμων συσκευασιών των τροφίμων κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευθεί σε 80 ερευνητικές εργασίες, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI, 15 κεφάλαια σε βιβλία και σε πάνω από 150 πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, μεταξύ των οποίων και το Πανελλήνιο Συνέδριο “Το κρέας και τα προϊόντα του”.

-Διαφήμιση-