Κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων και στις Σέρρες

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, για την αφρικανική πανώλη του χοίρου (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών-Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων) ενημερώνει ότι επιβεβαιώθηκε στις 15.01.2024, μία εστία της νόσου σε νεκρό αγριόχοιρο, στον οικισμό Λαγκαδίου (Τοπική Κοινότητα Χουμνικού-Δημοτική Ενότητα Αχινού), του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής και στο υπ. αριθ. 260918/14.01.2009 (B’ 75), Εθνικό Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της
ΑΠΧ.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στις 16 Ιανουαρίου 2024 μέσω του συστήματος ADIS της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, επτά (7) δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στην περιοχή Haskovo (1), Kardzhali (1) και Smolyan (5) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Εικ. 2, 3).

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2024 έως 16.01.2024, ενενήντα έξι (96) εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή
στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους.

Τέλος τονίζεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης στην έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος».

Επιβεβαίωση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης – Επαγρύπνηση των κτηνιατρικών αρχών στη χώρα