Επιβεβαίωση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης – Επαγρύπνηση των κτηνιατρικών αρχών στη χώρα

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, για την αφρικανική πανώλη του χοίρου (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών-Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων) ενημερώνει ότι επιβεβαιώθηκε στις 11.01.2024  μία (εστία της νόσου σε κατοικίδιους χοίρους που αφορά δύο συστεγαζόμενες αγελαίες εκτροφές, στην κοινότητα Παγονερίου, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «οι συγκεκριμένες μονάδες βρίσκονται στην Απαγορευμένη Ζώνη I και αποτελούνται από 174 χοίρους (6 κάπροι, 116 χοιρομητέρες και 52 παχυνόμενα).


Εικόνα 1. Τοποθεσία χοιροτροφικών μονάδων

Από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας εφαρμόζονται
όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής και στο υπ. αριθ. 260918/22.01.2009 Εθνικό Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ.

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή
στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους».