Ξανά στο «τιμόνι» της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. ο Αριστείδης Ζαχίλας

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου που προήλθε από τις εκλογές της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. της 15ης Δεκεμβρίου 2021,
συνεδρίασε στις 13 Ιανουαρίου 2022 και συγκρότησε κατά πλειοψηφία με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο του Δ.Σ. ως ακολούθως:

Πρόεδρος : Ζαχίλας Αριστείδης
Αντιπρόεδρος : Βαφειάδης Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας : Λαμπρόπουλος Σωτήριος
Ταμίας : Τσιτλαϊδης Γεώργιος
Μέλη ΔΣ : Γιαννούλια Αικατερίνη
: Δογάνης Κυριάκος
: Δρεπανιάς Λεωνίδας
: Κούζα Σοφία
: Παπαευθυμίου Μαρία
: Τανού Βασιλική
: Φουρκιώτη Γλυκερία
Για την Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγονται οι Κούζα Σοφία και Φουρκιώτη Γλυκερία.