Ξεκίνησαν τα έργα ολοκλήρωσης του αρδευτικού της πεδιάδας του Μόρνου

Στην τελική φάση, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται το έργο ολοκλήρωσης της άρδευσης της πεδιάδας του Μόρνου.

Η διαχρονική απαίτηση των παραγωγών της περιοχής αποκτά επιτέλους σάρκα και οστά και υφιστάμενες καλλιέργειες, όπως και αυτές που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, με την παρουσία του νερού, θα είναι περισσότερο παραγωγικές. Στελέχη της περιφέρειας αναφέρουν ότι η αρδευόμενη περιοχή θα αποτελείται από οκτώ τομείς, με τον καθένα να έχει τη δική του υδροληψία, δεξαμενή, αντλιοστάσιο και αρδευτικό δίκτυο, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και να γίνεται ορθή διαχείριση του νερού.

Παράλληλα, με τα προβλεπόμενα, δίνεται η δυνατότητα να βελτιωθούν οι κλίσεις των κεντρικών αρδευτικών διωρύγων, να κατασκευαστεί μόνιμο υπόγειο αποστραγγιστικό δίκτυο σε συγκεκριμένο τμήμα του έργου, καθώς και φίλτρο αποστράγγισης σε άλλα τμήματα του παλιού δικτύου.

Σε πρόσφατη επίσκεψή του, ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, αλλά και για τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής. «Η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου αποτελεί για την περιφέρεια ένα έργο κομβικής σημασίας, διότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα για πολλές δεκαετίες.

Με υπογεγραμμένη τη σύμβαση κατασκευής του έργου, έχει ήδη εγκατασταθεί ο εργολάβος και άμεσα, ξεκινά τις εργασίες», δήλωσε ο περιφερειάρχης.