Πότε θα προκηρυχθεί το Leader 2018 για ιδιωτικές επιχειρήσεις;

Πότε υπολογίζετε ότι θα προκηρυχθεί το Leader 2018 για ιδιωτικές επιχειρήσεις;

Διονύσιος από Πάργα

Δεν υπάρχει μία ημερομηνία για όλες τις περιφέρειες, καθώς η προκήρυξή του εξαρτάται από την κάθε αναπτυξιακή εταιρεία.