Κάποιος που έχει λίγες αγελάδες μπορεί να ενταχθεί στο υπομέτρο 6.3;

Κάποιος που έχει λίγες αγελάδες μπορεί να ενταχθεί στο υπομέτρο 6.3, εφόσον έχει τα κριτήρια; Και αν ναι, πότε θα βγει;

Βαγγέλης από Λάρισα

Aν μιλάμε π.χ. για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, ένας κτηνοτρόφος με 4-6 αγελάδες μπορεί να ενταχθεί στο υπομέτρο. Το κρίσιμο ερώτημα βέβαια δεν είναι αν έχει την απαιτούμενη τυπική απόδοση, αλλά αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας αγρότης με τόσο μικρό αριθμό. Αν το εισόδημα του προέρχεται κυρίως από αυτές τις λίγες αγελάδες και δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, τότε μπορεί να ενταχθεί. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον 3 ετών, που σημαίνει ότι από την επίσημη πράξη ένταξης θα πρέπει να τηρεί τους όρους και τις δεσμεύσεις του μέτρου για τουλάχιστον 3 έτη.