Λιπάσματα: Σε διαβούλευση το σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης της Κομισιόν

Στις αρχές του μήνα (3/6/2022) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συστατικών Θρέψης. Η «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα» και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έχουν θέσει ως στόχο τη μείωση απώλειας συστατικών θρέψης κατά 50%, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της υγείας και της γονιμότητας του εδάφους.

Επιδίωξη είναι η μείωση της χρήσης λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 20%. Οι αγρότες, οι βιομηχανίες, οι ΜΚΟ, οι πολίτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά για το σχέδιο δράσης έως τις 26 Αυγούστου του 2022. Ο Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία δήλωσε:

«Τα συστατικά θρέψης είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή, ωστόσο η παρουσία πλεοναζουσών ποσοτήτων στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος επιφέρει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο κλίμα και στο περιβάλλον. Η δημόσια διαβούλευση θα μας βοηθήσει να αντλήσουμε από την εμπειρία των παραγωγών και από τις γνώσεις πολιτών και φορέων τρόπους, ώστε να αναγνωρίζουμε τις κύριες πηγές ρύπανσης και να βρίσκουμε λύσεις αντιμετώπισής τους».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ετήσια ζημία στο περιβάλλον λόγω της ρύπανσης από προϊόντα θρέψης κυμαίνεται από 70 έως 320 δισ. ευρώ.