Λύσεις σε καθημερινές ανάγκες ρευστότητας και κάλυψη επενδύσεων δίνει η Τράπεζα Πειραιώς

Το κλειδί της επιβίωσης του αγροτικού κόσμου είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο.

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, οι Έλληνες αγρότες πρέπει να ισορροπήσουν αντιμετωπίζοντας από τη μια το δυσβάστακτο κόστος παραγωγής- απόρροια της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία και από την άλλη το διεθνή ανταγωνισμό ένεκα και των αυξημένων απαιτήσεων των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή.

Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα αποτελεί βασική αρχή της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την ανάπτυξή του και ως εκ τούτου την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η περιοδεία των στελεχών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας, 13 Μαΐου στο Ηράκλειο και 19 Μαΐου στη Σητεία, οι οποίοι απάντησαν στις εξής δύο ερωτήσεις που έγιναν από τα μέλη των Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πεζών και Σητείας:

1) Πώς μπορώ να καλύψω καθημερινές ανάγκες ρευστότητας;

Η καθημερινή ανάγκη σε ρευστό καλύπτεται από τα «4» προϊόντα της Τράπεζας και συγκεκριμένα:

  • Κάρτα Αγρότη. Μέχρι την είσπραξη της αγροτικής επιδότησης, ο αγρότης-δικαιούχος προεισπράττει μέρος αυτής μέσω της Κάρτας που του παρέχει η Τράπεζα σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Κάρτα χρησιμοποιείται μόνο για ανάγκες της εκμετάλλευσης (π.χ. αγροεφόδια, καύσιμα, πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.) και εξοφλείται αυτόματα με την είσπραξη της επιδότησης.
  • Κάρτα Συμβολαιακής Τραπεζικής. Το πλέον «καινοτόμο» χρηματοδοτικό μοντέλο που προσφέρει η Τράπεζα από το 2013 σε αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής, για διασφάλιση ρευστότητας, από τον παραγωγό μέχρι τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Με την Κάρτα ο αγρότης αγοράζει σε τιμές μετρητοίς (π.χ. αγροεφόδια) και πληρώνει άμεσα τους λογαριασμούς (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα).
  • Μικροχρηματοδότηση. Ο αγρότης που εισπράττει την αγροτική επιδότηση μέσω της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα προβλήματα ρευστότητας, με ένα δάνειο μέχρι 5.000€, για κάλυψη αγροτικών αναγκών, όπως: αποκατάσταση ζημιάς γεωργικού εξοπλισμού, τοποθέτηση inverter για καλύτερη απόδοση ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης κ.ά.
  • Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ). Για κάλυψη αναγκών της εκμετάλλευσης, ο παραγωγός έχει ένα ετήσιο πιστοδοτικό όριο συνδεδεμένο με είδος καλλιέργειας ή εκτροφή και μέγεθος εκμετάλλευσης.

2) Πού μπορώ να βρω χρήματα για μια επένδυση;

Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα:

  • Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, με χαρτοφυλάκιο έως 200 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από Ελληνική Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί (10.000€ έως 5 εκατ. €) με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
  • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με συνολικό προϋπολογισμό 520 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε: καινοτομία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, εκσυγχρονισμό πρωτογενούς τομέα, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, αγροτουρισμό, γενετική βελτίωση ζώων, υδατοκαλλιέργειες, εθνικό δίκτυο άρδευσης και ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Νέοι Αγρότες. Το μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ηλικιακή ανανέωση ανθρώπινου δυναμικού στη γεωργία, για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ, ο αγρότης μπορεί να αναζητήσει στην Τράπεζα το εξειδικευμένο «Δάνειο Υποστήριξης Νέων/ Νεοεισερχομένων Αγροτών», προκειμένου να έχει ρευστότητα κατά την αρχική εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης.