Μάχες για το νερό στον κάμπο της Κωπαΐδας

Καταγγελίες από τον Δήμο Ορχομενού δέχτηκαν οι διαχειριστές του νερού στον κάμπο της Κωπαΐδας. Οι αυξημένες απαιτήσεις των καλλιεργειών, το τελευταίο διάστημα λόγω του καύσωνα, έχουν δημιουργήσει εντάσεις στους φορείς διαχείρισης, αλλά και στους ίδιους τους αγρότες.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του διαχειριστή των νερών της Κωπαΐδας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αγωγών άρδευσης. Όπως είναι γνωστό, τα νερά του Βοιωτικού Κηφισού και των τεσσάρων γεωτρήσεων του Ορχομενού διοχετεύονται στον ίδιο αγωγό. Μέσω αυτού καλύπτονται οι ανάγκες διάφορων κοινοτήτων, οι οποίες καλύπτουν πάνω από 10.000 στρέμματα, που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη αρδευτική εξέλιξη λόγω των καλλιεργειών με υψηλές απαιτήσεις, όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι, η μηδική και άλλα.

Πρώτιστο μέλημα η ορθή διαχείριση του νερού

Σύμφωνα με τον Δήμο Ορχομενού, οι διαχειριστές του νερού για να εξυπηρετήσουν άλλες περιοχές, οι οποίες είχαν και αυτές ανάγκη για άρδευση, παρέκαμψαν τον αρδευτικό κανονισμό. Η πράξη αυτή των διαχειριστών προκάλεσε σημαντικό πρόβλημα στον προγραμματισμό άρδευσης των αγροτών της περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και τα γνωστά προβλήματα.

Μετά από έντονες αντιδράσεις αγροτών και Δήμου Ορχομενού, ο υδρονομέας επανέφερε τον διακλαδωτή στην αρχική του θέση, ώστε να συνεχιστεί η παροχή των αναγκαίων ποσοτήτων νερού που απαιτούνται για την άρδευση των καλλιεργειών.

Για ακόμη μία φορά, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η ορθή διαχείριση του νερού της Κωπαΐδας αποτελεί το πρώτιστο μέλημα των εμπλεκόμενων φορέων. Πολλές καλλιέργειες μένουν απότιστες ακόμη και στο τελευταίο στάδιο της καλλιεργητικής περιόδου με όλες τις αρνητικές συνέπειες.