ΗΠΑ: Μεγάλες αλλαγές για ένα πιο ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα τροφίμων εισηγείται το Ίδρυμα Ροκφέλερ

Έγγραφο προβληματισμού στο οποίο αναλύεται η εύθραυστη φύση, οι ανισότητες και οι ελλείψεις του αμερικανικού συστήματος τροφίμων, δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες το Ίδρυμα Ροκφέλερ.

Σε αυτό εμπεριέχεται οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού και των λοιπών προκλήσεων που ταλανίζουν τον κλάδο. Το έγγραφο διαπιστώνει ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι πολύ μεγάλος, εκτεινόμενος σε πολλούς τομείς του συστήματος τροφίμων, ενώ οι τρέχουσες στρατηγικές ανταπόκρισης αποδεικνύονται άκαμπτες και κακοσχεδιασμένες. «Με το 40% των Αμερικανών να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποσό 400 δολαρίων ακόμη και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, 37 εκατομμύρια Αμερικανοί τελούν ήδη υπό καθεστώς επισιτιστικής ανασφάλειας. Το σύστημα τροφίμων έχει φτάσει στα όριά του, καθώς οι δικλείδες ασφαλείας. δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ιστορικές απαιτήσεις».

Το έγγραφο καλεί τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν συλλογικά ένα νέο αντιπροσωπευτικό και ισχυρό σύστημα τροφίμων, που θα δίνει έμφαση σε όλους τους τομείς που εμπλέκονται στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη διανομή των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, το έγγραφο προτείνει τρεις ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα τροφίμων των ΗΠΑ: Πρώτον, την ενσωμάτωση ενός συστήματος διατροφικής ασφάλειας που να εστιάζει στην πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα. Δεύτερον, την αναζωογόνηση της τοπικής και περιφερειακής αγροδιατροφικής αλυσίδας. Και τρίτον, τη δημιουργία πιο δίκαιων συνθηκών για την ευημερία σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Για να επιτευχθούν στο ακέραιο αυτές τις αλλαγές, το ίδρυμα εισηγείται ορισμένων οριζόντιων παρεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή ενός πραγματικού κοστολογικού συστήματος (λαμβάνοντας υπόψη το άμεσο και έμμεσο κόστος του συστήματος τροφίμων), την επένδυση σε αρτιότερα σχέδια αντιμετώπισης των κρίσεων και την ενοποίηση των φορέων σε πολλούς κλάδους για την εξασφάλιση της συνεργατικότητας.