Μεγάλο το ενδιαφέρον των νέων για το πρόγραμμα εγκατάστασης

Εκτός από το προβλεπόμενο πριμ, μπορούν να επωφεληθούν με τα Σχέδια Βελτίωσης

Μεγάλο το ενδιαφέρον των νέων για το πρόγραμμα εγκατάστασης

Ξεπερνά κάθε προσδοκία, παρά το διόλου φιλικό κλίμα στη γεωργία και την κτηνοτροφία με το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό, η εκδήλωση ενδιαφέροντος των νέων για ένταξή τους στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών.

Ήδη, σε ολόκληρη την Ελλάδα παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ ειδικά στον Νομό Ηλείας οι αιτήσεις μέχρι στιγμής έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το παλαιότερο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που έχουμε στη διάθεσή μας, το 80% των νέων που θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα έχουν ήδη σχέση με τη γεωργία λόγω ενασχόλησης των γονιών τους, είτε επειδή τους έχουν μεταβιβάσει γεωργικές εκτάσεις και ζώα.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των νέων αγροτών χαροποιεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, Θεόδωρο Βασιλόπουλο, καθώς υπάρχει προοπτική ηλικιακής αναγέννησης των απασχολουμένων στη γεωργία και την κτηνοτροφία, τονίζοντας ότι «σε ολόκληρη την Ελλάδα παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής νέων ανθρώπων στο πρόγραμμα. Στον Νομό Ηλείας οι αιτήσεις μέχρι στιγμής είναι διπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα».

Στο ερώτημα για ποιον λόγο θεωρεί ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, ο κ. Βασιλόπουλος απαντά: «Το νέο πρόγραμμα έχει μειωμένη γραφειοκρατία, ενώ εκτός από το πριμ νέας εγκατάστασης, το οποίο αποτελεί καλό κίνητρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν με τα σχέδια βελτίωσης. Βρισκόμαστε, επίσης, στην αρχή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και υπάρχει δυνατότητα άντλησης χρημάτων από το εθνικό απόθεμα».

Παράλληλα, ο κ. Βασιλόπουλος θεωρεί ότι σε ό,τι αφορά τον Νομό Ηλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ορίσει σωστά τις καλλιέργειες που πριμοδοτεί, όπως πρώτα απ’ όλα τα θερμοκήπια και, στη συνέχεια, τα κηπευτικά προϊόντα και την κτηνοτροφία ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. «Οι εδαφολογικές συνθήκες και το κλίμα της περιοχής ευνοούν τις καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Τα προϊόντα που παράγονται είναι υψηλής ποιότητας και μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικά σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προτείνει, επίσης, σε όλους τους νέους αγρότες να ενταχθούν στις κατά τόπους ενώσεις των περιοχών τους, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη από κοινού διαχείριση των θεμάτων που τους απασχολούν.

Νικολέτα Τζώρτζη