Αυτό το άρθρο είναι 9 μηνών

Μειωμένη κατά 24,85% προβλέπεται η οινοπαραγωγή 2023-2024

11.10.2023
2' διάβασμα
meiomeni-kata-2485-provlepetai-i-oinoparagogi-2023-2024-245435

Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Commission, τα οποία αφορούν προβλέψεις της ελληνικής οινοπαραγωγής με περίοδο αναφοράς 1/8/2023 έως 31/7/2024 και επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, μειωμένη κατά 24,85% εμφανίζεται φέτος η οινοπαραγωγή (1.598.344 hl/2023 – 2.126.844 hl/2022).

Το στοιχείο που βασίζεται σε εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ, είναι αρκετά επισφαλές και δεδομένου ότι ο τρύγος θα συνεχιστεί έως το τέλος Οκτωβρίου ο τελικός όγκος οινοπαραγωγής θα διαφοροποιηθεί.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η φετινή μείωση είναι η δεύτερη συνεχής, αφού και η παραγωγή 2022/2023, ήταν μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη κατά 13,86%.

Η πρόβλεψη του υπουργείου ανά κατηγορία εμφανίζει επίσης μεγάλο όγκο παραγωγής γλευκών και χυμών σταφυλής, που εφόσον πρόκειται για γλεύκη (σ.σ. χυμός σταφυλής δεν παράγεται συνήθως), θα μεταποιηθεί πιθανότατα σε οίνο σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Είναι βέβαια προφανές ότι με εξαίρεση τις Περιφέρειες της Μακεδονίας, οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, κατέγραψαν μείωση της σταφυλικής παραγωγής τουλάχιστον κατά 50%, γεγονός που αναμένεται να επιβεβαιωθεί ασφαλέστερα με την οριστική δήλωση παραγωγής.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν, η εικόνα και οι μεταβολές της πρόβλεψης 2023 σε σύγκριση με την οριστική οινοπαραγωγή 2022 είναι η ακόλουθη:

Εκτίμηση 2023

Εκατόλιτρα παραγόμενων οίνων

Οριστική Παραγωγή 2022

% ποσοστό μεταβολής

Οίνοι ΠΟΠ

153.393

159.391

-3,76

Οίνοι ΠΓΕ

295.878

463.491

-36,16

Ποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

132.836

226.916

-41,46

Άλλοι οίνοι

558.209

1.271.037

-56,08

Γλεύκη και χυμός σταφυλής

461.028

6.009

+7572

Σύνολο

1.598.344

2.126.844

-24,85

Ακολουθεί πίνακας με την εξέλιξη της ελληνικής οινοπαραγωγής από το 1990 μέχρι σήμερα, στον οποίο αποτυπώνεται η διαχρονική μείωση της παραγωγής οίνου στη χώρα μας, που όμως δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση μόνο, αλλά κυρίως στην εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας.

ΓΡΑΦΕΙ: