Μεταποίηση: Έως 20/10 αιτήματα πληρωμής και πιστώσεις ως τέλος του έτους

Τα αχλάδια μειώνουν τις πιθανότητες παχυσαρκίας σύμφωνα με έρευνα
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σύμφωνα με ανακοινώσεις ΔΑΟΚ, καλούνται οι δικαιούχοι των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, να υποβάλλουν αιτήματα προκαταβολής/πληρωμής στην Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της ΔΑΟ μέχρι την 20-10-2016, ημέρα Πέμπτη.

Αυτό σύμφωνα με τις ανακοίνωσες γίνεται γνωστό «προκειμένου η Επιτροπή να ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και να διαβιβάσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους προ εκκαθάριση φακέλους, ώστε να εκδοθούν έγκαιρα οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης πίστωσης και καταβολής Δημόσιας Ενίσχυσης μέχρι το τέλος του έτους 2016».

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές