Μετωπική Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης

Για “διπλό” νομοσχέδιο κάνει λόγο η Συνομποσπονδία Λαϊκών Αγορών καθώς όπως τονίζει με την νέα πρόταση του νομοσχεδίου θα ψηφιστεί ένα “φανερό” νομοσχέδιο ενώ θα υπάρξει και ένα “κρυφό” καθώς όλα τα κρίσημα ζητήματα του νέου καθεστώτος για τις λαικες αγορες θα διέπονται από 16 διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις.

Για τον λόγο αυτό η συνομοσπονδία καλεί την Τετάρτη 20/10 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας σε συνάντηση τα μέλης της ώστε να συντονίσουν τις επόμενες ενέργειες και κινητοποιήσεις.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της συνομοσπονδίας:

ΓΕΝΙΚH ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 15/10/2021

Βαριά η ευθύνη του Υπουργού Ανάπτυξης που μετά από 93 και πλέον χρόνια από την ίδρυση των λαϊκών αγορών από τον Ελευθέριο Βενιζέλο “απαγορεύει” την είσοδο στις λαϊκές αγορές παραγωγών αγροτών καταστρατηγώντας την φιλοσοφία και τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού οδηγώντας τους Έλληνες καταναλωτές σε απόγνωση.

Άρθρο 13, Παρ. 1,

ΚΑΤΑΡΓΕΙ την εδώ και 93 χρόνια Απρόσκοπτη Προσέλευση των Παραγωγών στις Λαϊκές Αγορές και θεσμοθετεί την συμμετοχή των Παραγωγών με την διαδικασία της προκήρυξης (στην ουσία διαγωνισμό με μόρια και κριτήρια) η οποία θα γίνεται αν λειτουργήσουν Πληροφοριακό Σύστημα Δήμοι και Περιφέρειες μία φορά το χρόνο και αν.

Άρθρο 67

Στην ουσία έχουμε δύο Νομοσχέδια, ένα φανερό που κατατίθεται στη Βουλή και ένα κρυφό και σκοτεινό στο οποίο αναφέρονται 16 Διαφορετικές Υπουργικές Αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης, και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ χωρίς να γνωρίζουμε για το πως θα Λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές, πως θα γίνεται η Αδειοδότηση,πως θα γίνονται οι Προκηρύξεις, ποια θα είναι τα Δικαιολογητικά για τις Άδειες, ποιοι θα συμμετέχουν στις Λαϊκές Αγορές, ποια είδη θα μπορούμε να πουλάμε κλπ.

Άρθρο 26

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ την Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ανά Περιφέρεια Νομικά Πρόσωπα για την λειτουργία των Λαϊκών και να προΐσταται θεματικός Αντιπεριφερειάρχης για την εύρυθμη Λειτουργία τους.

Άρθρο 56, Παρ. 4,

Θεσπίζει την αποστολή στοιχείων στην πλατφόρμα e-καταναλωτής κάθε πρωί μέχρι τις 8:00, δηλαδή τις ποσότητες, την ποιότητα και την τιμή εκκίνησης και από τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες, ενώ αυτή η υποχρέωση βαραίνει τα Σούπερ Μάρκετ που έχουν λογιστήρια και κάνουν τζίρο μεγαλύτερο των 90.000.000 ευρώ.

Άρθρο 17, Άρθρο 21 Παρ. 5δ,

Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 48, είναι η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας ποσότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά του.

Άρθρο 66, Παρ. 8,

Προβλέπει την Μετατροπή των Παραγωγικών Αδειών σε Επαγγελματικές, διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία του 50 – 50% και μετατρέποντας τις Λαϊκές Αγορές καθαρά Εμπορικές με σκοπό την Συρρίκνωση και την Διάλυση τους.

Βρήκε την ώρα και την στιγμή ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης την στιγμή που η Αγροτιά αντιμετωπίζει τα άσχημα της Κλιματικής Αλλαγής (Παγετούς, Χιόνια, Καύσωνες, Φωτιές, Πλημμύρες) με την Ενεργειακή Κρίση, στα Κόκκινα οι Αυξήσεις στο Ρεύμα, Πετρέλαια, Λιπάσματα, Φυτοφάρμακα και αντί να ενισχύσει τον Αγροτικό Τομέα και τον Παραγωγικό Ιστό της Χώρας, δίνει την δυνατότητα στους Παραγωγούς Λαϊκών Αγορών, να γίνουν Επαγγελματίες Πωλητές να παρατήσουν τα χωράφια τους, να πουλάνε εισαγόμενα προϊόντα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, σύμφωνα με την Πρόταση μας να επιτρέπεται στους Παραγωγούς να διαθέτουν Αγροτικά Προϊόντα της Περιοχής τους κατά το 1/3 της παραγωγής τους με όλα τα Νόμιμα Φορολογικά Παραστατικά και Στοιχεία και να διαθέτουν απρόσκοπτα στις Λαϊκές Αγορές ενισχύοντας τον Ανταγωνισμό προς όφελος όλων των Καταναλωτών όλης της Χώρας. 

Άρθρο 32,

ΟΧΙ στον Διαχωρισμό των ΠΡΟΤΥΠΩΝ Λαϊκών από τις Λαϊκές Αγορές.

ΟΧΙ στις ψευδο-πρότυπες Λαϊκές Αγορές.

Οι πρότυπες λαϊκές αγορές δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως μόνιμες εγκαταστάσεις, πολύ δε περισσότερο όταν θα μπορούν να συμμετέχουν και «Ελεύθεροι Επαγγελματίες» με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριοποίησης από αυτό που δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών. Τι άλλο, δηλαδή, θα πωλείται στις Λαϊκές Αγορές;

Άρθρο 21, Παρ. 6,

Κατά την διάρκεια ισχύος της Άδειας, πρέπει όλα τα στοιχεία μας να είναι επικαιροποιημένα και σε πρώτη ζήτηση, Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα, αλλιώς ξέρετε χάνουμε ξανά και ξανά Άδεια και Θέσεις.

Άρθρο 62

Προβλέπει ΠΟΙΝΕΣ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όχι στην Απώλεια Θέσεων για την μη έκδοση 3 αποδείξεων στο διάστημα ενός έτους.

Προτείνουμε το Διοικητικό Πρόστιμο που ορίζει η ΑΑΔΕ.

Όχι στην απώλεια αδείας λόγω μη απόδοσης του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Δικαιώματος για 2 συνεχόμενους μήνες.

Άρθρο 37, Παρ. 3β,

Αποκλείει τους Πωλητές Βιομηχανικών Ειδών και τους Ανθοπαραγωγούς από τα παζάρια αν έχουν γραμμένες πάνω από 4 ημέρες στην Άδεια τους.

— 

Μέχρι την Τρίτη 19/10/2021 και την Συμμετοχή των Εκπροσώπων μας στην σχετική Συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου θα καταθέσουμε τις Κόκκινες Γραμμές μας και τις Προτάσεις μας για το Σχέδιο Νόμου των Λαϊκών Αγορών, ενημερώνουμε όλους τους Βουλευτές των Κομμάτων.

Την Τετάρτη 20/10/2021 στις 10:30 πμ στην Συνάντηση όλων των Εκπροσώπων των Ομοσπονδιών στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο NOVOTEL θα αποφασίσουν τις περαιτέρω ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ και ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ώστε να ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ.

Ο Πρόεδρος
Άγγελος Δερετζής

Ο Γεν. Γραμματέας
Παντελής Μόσχος