Μέτρα της Κομισιόν για μεγαλύτερη διαφάνεια του καθορισμού των τιμών

Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Την προηγούμενη εβδομάδα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση της αγοράς και τη διαφάνεια των τιμών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλείται να θεσπίσει τώρα μέτρα για την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας, μέσω της βελτιωμένης κοινοποίησης τιμών σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Μετά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας των παραγωγών, η Κομισιόν παρουσίασε τον Μάιο ένα τρίτο στοιχείο για τη βελτίωση της δικαιοσύνης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: την επιτάχυνση της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει σε διάφορους παράγοντες να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές και να κατανοήσουν καλύτερα τη διαμόρφωση των τιμών και την ανάπτυξη τάσεων σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, αλλά και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη.

«Θέμα Δικαιοσύνης η περισσότερη διαφάνεια»

Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε πως «η αύξηση της διαφάνειας της αγοράς αφορά την παροχή περισσότερων πληροφοριών, για περισσότερα προϊόντα, με μεγαλύτερη συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία στην αλυσίδα και θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Η αύξηση της διαφάνειας αφορά επίσης τη Δικαιοσύνη. Προσφέρουμε ίση πρόσβαση στις πληροφορίες για τις τιμές, η οποία θα καταστήσει πιο σαφή τον τρόπο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι συμπληρώνονται από την πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία για την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και από τις βελτιώσεις που επήλθαν το 2017 στη νομοθεσία για τις οργανώσεις παραγωγών, θα ενισχύσουν τον ρόλο των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο για την Επιτροπή».

Μολονότι είναι ήδη διαθέσιμος σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικά με τις γεωργικές αγορές (συμπεριλαμβανομένων των τιμών παραγωγού και καταναλωτή, των όγκων παραγωγής και εμπορίου κ.λπ.), υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για τις αγορές που λειτουργούν μεταξύ των γεωργών και των καταναλωτών, όπως ο τομέας της μεταποίησης τροφίμων ή της λιανικής πώλησης.

Αυτό δημιουργεί ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των γεωργών και άλλων παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα για τους γεωργούς κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με άλλους.

Σε ποιους τομείς θα εφαρμοστούν

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν θα ισχύσουν για το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρασί, τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους και τα πρωτεϊνούχα φυτά, τα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο και τη ζάχαρη. Η συλλογή δεδομένων θα βασίζεται σε συστήματα και διαδικασίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης και τα κράτη-μέλη για την υποβολή στην Επιτροπή Πληροφοριών σχετικά με την αγορά. Κάθε κράτος-μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την αγορά. Θα αναφέρονται αντιπροσωπευτικές τιμές ώστε να επιτυγχάνεται καλή σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας και να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος. Τα μέτρα θα εγκριθούν από την Κομισιόν το προσεχές διάστημα και θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2021. Τα κράτη-μέλη θα υποβάλλουν τα δεδομένα στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύει τις πληροφορίες στην οικεία πύλη δεδομένων για τα αγροδιατροφικά προϊόντα και στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ.