Σχετικά με το Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας

-Διαφήμιση-
Σχετικά με το Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας, τι εννοεί όταν λέει ότι αποκλείονται από την ένταξη «αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσ. συνιδ. μικρότερο του 100%»;

Λεωνίδας από Θεσσαλονίκη

Ο αποκλεισμός αυτός αφορά αγροτεμάχια τα οποία έχουν περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη. Με άλλα λόγια, στη δήλωση της ΕΑΕ εμφανίζονται με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100%. Στα αγροτεμάχια αυτά θα βγει εύρημα μη επιλεξιμότητας κατά την υποβολή της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επομένως δεν θα σας αφήσει να συμπεριλάβετε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στην αίτηση στήριξης.

-Διαφήμιση-