Μέχρι τις 10 Μαΐου οι αιτήσεις άδειας φύτευσης αμπέλου

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, έτους 2020, υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, ήδη από την 10η Απριλίου και μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.

Για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης από το έτος 2021 και εντεύθεν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών, ήτοι για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2021 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Τα παραπάνω κάνει γνωστά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω ΦΕΚ. 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ