Μέχρι 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Μέχρι 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης ανακοινώνεται ότι από 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2018 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (609/16822/14-02-2017 /ΦΕΚ Β’600) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του
κριτηρίου επιλεξιμότητας.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους .

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress