Μέχρι 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις επιστροφής του ΦΠΑ για αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φετινή διαδικασία των αιτήσεων για την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Όπως είναι γνωστό, η επιστροφή πραγματοποιείται από το Δημόσιο με την καταβολή στον αγρότη ποσού το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από 1η Μαρτίου και μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Τονίζουμε εδώ ότι η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, δηλαδή εφόσον η αίτηση δεν κατατεθεί εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, ο αγρότης- δικαιούχος χάνει το δικαίωμα είσπραξης της επιστροφής.

Όπως εξηγεί η λογίστρια-φοροτεχνικός Φωτεινή Μακρή, όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν το έχουν ήδη πράξει, θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση του φακέλου τους. Οι αιτήσεις γίνονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ που ανήκει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική ΠΟΛ 1066/2013. Το έντυπο που συμπληρώνεται είναι το Φ6 και, μαζί με την αίτηση, πρέπει να προσκομιστούν όλα τα τιμολόγια από τα οποία προκύπτει το επιστρεπτέο ποσό.

Δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους. Αυτό ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Προϋπόθεση για την επιστροφή χωρίς έλεγχο αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (δήλωση ΟΣΔΕ).

Η επιστροφή αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούν οι αγρότες προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων. Ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η αξία αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κ.ά. δικαιώματα.

Τα δικαιολογητικά

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες έχουν ως εξής:

 Τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων.

Εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου.

Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κ.λπ. δικαιώματα).

Εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

Όχι φωτοαντίγραφα

Τονίζεται ότι με την αίτηση επιστροφής ΦΠΑ συνυποβάλλονται μόνο πρωτότυπα στοιχεία και όχι φωτοαντίγραφα. Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση που ο αγρότης έχει προσκομίσει τα πρωτότυπα σε άλλη υπηρεσία. Τότε τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να έχουν την αναγραφή της υπηρεσίας που τα έχει στην κατοχή της.

Τέλος, ο αγρότης-δικαιούχος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ σε φωτοτυπία.