MISKO: Η έρευνα νέων καλλιεργητικών μεθόδων στην πράξη

… όταν η έρευνα και η επιστήμη τίθενται στην υπηρεσία των αγροτών!

MISKO: Η έρευνα νέων καλλιεργητικών μεθόδων στην πράξη

Τη δύναμη της έρευνας τη γνωρίζουμε. Της επιστήμης το ίδιο. Τι γίνεται όταν αυτές οι δύο δυνάμεις συνδυάζονται με το μεράκι και την αγάπη για την ελληνική γη; Προγράμματα που εμπνέουν πίστη και αισιοδοξία στον αγροτικό κλάδο, όπως το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO. Μία δράση που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην αγροτική καλλιέργεια της χώρας και χαρίζει στον αγρότη και στον παραγωγό, στους ανθρώπους κλειδιά για τη δημιουργία ποιοτικής πρώτης ύλης δυνατότητες κερδοφορίας και κατ’ επέκταση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, από το 2017 μέχρι σήμερα, χρηματοδοτεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας, των παραγωγών και του κλάδου των ζυμαρικών.

Για όλες τις ωραίες ιδέες όμως το σημαντικό είναι να μην μένουν στη θεωρία, αλλά να γίνονται πράξη. Γι’ αυτό την καλλιεργητική περίοδο 2019 – 2020, στη Χάλκη Λάρισας δημιουργήθηκε ένας Πιλοτικός Αγρός στον οποίο εφαρμόστηκαν διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, μία έκταση 92 στρεμμάτων χωρίστηκε σε 4 υποτεμάχια και για το κάθε ένα από αυτά εφαρμόστηκε από μία διαφορετική καλλιεργητική πρακτική. Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να εκπαιδευτούν οι αγρότες σε σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, αλλά και να συγκριθούν οι μέθοδοι μεταξύ τους, ώστε να αναδειχθεί ποια είναι η περισσότερο αποτελεσματική.

Οι τέσσερις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον Πιλοτικό Αγρό ήταν:

 1. Σπορά σκληρού σιταριού μετά από καλαμπόκι με ακατεργασία, με τη σπαρτική για ακατεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις οδηγίες του net®.
 1. Σπορά μετά από καλαμπόκι με κατεργασία του εδάφους που περιελάβανε ένα πέρασμα για τεμαχισμό – διασκορπισμό της βιομάζας, ένα  πέρασμα με καλλιεργητή και ένα με βαρέως τύπου «σβωλοτρίφτη» (περιστροφικό καλλιεργητή) και σπορά με τη σπαρτική για ακατεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού δηλαδή λίπανση σε μια δόση κλπ.
 1. Σπορά μετά από ρεβίθι με μειωμένη κατεργασία δηλαδή πέρασμα με ένα μέσο καλλιεργητή και σπορά με συμβατική σπαρτική μηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις οδηγίες του granoduro.net®.
 1. Σπορά μετά από ρεβίθι με μειωμένη κατεργασία δηλαδή πέρασμα με ένα μέσο καλλιεργητή και σπορά με συμβατική σπαρτική μηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού, δηλαδή κυρίως μία δόση επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τη διαδικασία του Πιλοτικού Αγρού, στο παρακάτω βίντεο! 

Αποτελέσματα βάσει ανάλυσης των δειγμάτων στο Μύλο της MISKO στον Βόλο

Τεμάχιο

Παραγωγή, κ/στρέμμα

Ειδικό βάρος

Υγρασία

Πρωτεΐνες

%

Ποιότητα γλουτένης

Δείκτης χρώματος

Καλαμπόκι, ακατεργασία, granoduro.net®

650

79,45

11,25

12,89

5,74

22,60

Καλαμπόκι, συμβατική

630

78,15

10,57

12,70

5,8

21,90

Ρεβίθι, granoduro.net®

617

79,90

9,93

14,42

5,82

22,10

Ρεβίθι, συμβατική

593

79,25

9,95

14,41

5,64

22,84

 • Η ακατεργασία στο καλαμπόκι με το granoduro.net® έδωσε τη μεγαλύτερη παραγωγή
 • Το καλαμπόκι έναντι του ρεβιθιού δημιουργεί μεγαλύτερο στρώμα βιομάζας που μειώνει για την επόμενη καλλιέργεια τις απώλειες υγρασίας
 • Οι πρωτεΐνες στις καλλιέργειες μετά από καλαμπόκι παραμένουν φυσιολογικές.
 • Οι πρωτεΐνες στις καλλιέργειες μετά από ρεβίθι είναι αυξημένες στο 14,4%.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την παραγωγή, το κόστος (με βάση τις πραγματικές τιμές της αγοράς) και το κέρδος από τις 4 διαφορετικές μεταχειρίσεις του Πιλοτικού Αγρού του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 1. Η συμβατική διαχείριση των αγροκτημάτων οδηγεί τις περισσότερες φορές σε υψηλότερο κόστος παραγωγής χωρίς να έχει πάντα την καλύτερη απόδοση.
 2. Η ακατεργασία προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και υψηλότερο κέρδος. Ευνοεί την πρώιμη σπορά προσφέροντας ευκολία. Ειδικά στην καλλιέργεια μετά από καλαμπόκι λόγω της διατήρησης του υπολείμματός του έχει και ευεργετικές επιπτώσεις αυξάνοντας την οργανική ουσία του εδάφους.
 3. Η χρήση του granoduro.net® είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και συμβάλλει στη καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας σκληρού σίτου. Επιπλέον η σύνδεσή του με μετεωρολογικούς σταθμούς δίνει έγκυρες πληροφορίες οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα.
 4. Η αμειψισπορά με ψυχανθές συνδυάζοντας την με τη χρήση του granoduro.net®, που συνυπολογίζει το υπολειμματικό άζωτο του ρεβιθιού στις λιπάνσεις, δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, στηρίζει έμπρακτα τον παραγωγό και του δίνει όλες τις βάσεις ώστε να φέρει και αυτός με τη σειρά του τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, δηλαδή την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελληνικού σίτου.