Μονάδα κομποστοποίησης στην Άρτα

Ένα ακόμη έργο, με το οποίο επιλύονται προβλήματα περιβαλλοντικής φύσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση οργανικών αποβλήτων, προωθεί προς υλοποίηση η Περιφέρεια Ηπείρου.

Πρόγραμμα κομποστοποίησης από τον Δήμο Αθηναίων. Πέντε τόνοι η ημερήσια ποσότητα
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Έγκριση για δημοπράτηση κατασκευής μονάδας κομποστοποίησης στο Νομό Άρτας έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια του προγράμματος Interreg “Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020».

Με βάση την προκήρυξη το έργο πρέπει να παραδοθεί σε διάστημα 15 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

πηγή: ERT

-Διαφήμιση-