Μόνο η ΚΑΠ… δεν φέρνει την άνοιξη στην ύπαιθρο

Πλήρης αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών ταμείων, χωροταξικός σχεδιασμός για τη χρήση της αγροτικής γης και παρατηρητήριο ελέγχου των εθνικών πολιτικών στο μενού της Κομισιόν για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Η πλήρης αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών ταμείων, και όχι μόνο της ΚΑΠ, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου υπουργών Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στη Σλοβενία.

Τα κράτη-μέλη καλούνται από την Κομισιόν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μη μείνει αδιάθετο κανένα ευρωπαϊκό κονδύλι και, σε συνδυασμό με τις εθνικές πολιτικές, να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του χάσματος που χωρίζει τους κατοίκους των αγροτικών και αστικών περιοχών. Καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εθνικές αντιπροσωπείες να συμφωνούν με την άποψη ότι «δεν είναι μόνο δουλειά της ΚΑΠ να δίνει σε όλα απαντήσεις».

Παράλληλα, η Κομισιόν προανήγγειλε χωροταξικό σχεδιασμό για τη χρήση γης στον πρωτογενή τομέα και τη σύσταση παρατηρητηρίου ελέγχου, ώστε να αποτιμώνται οι αναπτυξιακές πολιτικές στην ύπαιθρο.

Στο άτυπο συμβούλιο, για άλλη μία φορά, παρουσιάστηκαν από όλους τα μεγάλα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την ευρωπαϊκή ύπαιθρο: έλλειψη υποδομών (κυρίως ασφαλούς οδικού δικτύου, δημόσιων μέσων μεταφοράς), ισχνή παροχή υγειονομικής περίθαλψης, υποβαθμισμένο και στις περισσότερες περιπτώσεις ανύπαρκτο δίκτυο συνδεσιμότητας, χαμηλά εισοδήματα κ.ά.

Προβλήματα τα οποία γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα όσοι ζουν σε αγροτικές περιοχές. Στο θέμα στάθηκε ιδιαίτερα ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, ο οποίος επανέλαβε τη σημασία του «Μακροπρόθεσμου οράματος για το μέλλον της υπαίθρου» έως το 2040, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και κάλεσε τις εθνικές αντιπροσωπείες να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια.

«Η ΚΑΠ είναι πρωτίστως για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι όσοι ζουν σε αγροτικές περιοχές έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης και σε άλλα κονδύλια της ΕΕ με εκείνους που ζουν στις αστικές περιοχές. «Εξάλλου, οι ίδιοι οι υπουργοί έχουν τονίσει ότι πρέπει να έχουμε μια πολλαπλή προσέγγιση στην αγροτική ανάπτυξη», υπενθύμισε.

Μάλιστα, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της υπαίθρου, εξήγησε ότι επιβεβαιώνεται πλήρως η αντίληψη του κόσμου ότι «η σημασία των αγροτικών περιοχών υποτιμάται διαρκώς». Διευκρίνισε, όμως, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αγροτικές περιοχές για την κοινωνία, κυρίως χάρη στον πρωτογενή τομέα.

Δικλείδες ασφαλείας

«Η διατήρηση της γης για τη γεωργία είναι απαραίτητη για την προώθηση ενός ισχυρού, ανθεκτικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων», συνέχισε. Σημείωσε, δε, την ανάγκη ενός χωροταξικού σχεδιασμού, για να υπάρξει σαφήνεια στη χρήση γης, προκειμένου να «διασφαλίσουμε ότι η γεωργία συνυπάρχει αρμονικά και με άλλες χρήσεις γης». Για τον λόγο αυτόν, αποκάλυψε ότι η Κομισιόν θα εκπονήσει μελέτη για τη χρήση γης και τη βιώσιμη γεωργία.

Αφού ανέλυσε τις προτεραιότητες του Μακροπρόθεσμου Οράματος και τις ευκαιρίες που μπορούν να ανοίξουν μέσω της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, κάλεσε τα κράτη-μέλη να εντάξουν στα στρατηγικά τους σχέδια τις αρχές αυτές.

Ο επίτροπος εξήγησε ότι η ΚΑΠ δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις της υπαίθρου και επεσήμανε τον ρόλο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής. Όπως αποκάλυψε, για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της, η Επιτροπή σχεδιάζει να εισαγάγει ένα παρατηρητήριο ελέγχου και συλλογής δεδομένων, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα ληφθούν για τις αγροτικές περιοχές.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι θα ετοιμαστεί και μια «εργαλειοθήκη» για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Γ. Στύλιος
«Για την ανάπτυξη της υπαίθρου απαιτούνται αποτελεσματικές συνέργειες»

Την πρώτη του συμμετοχή στις εργασίες του άτυπου συμβουλίου από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ο Γ. Στύλιος, ο οποίος συμφώνησε ότι για την ανάπτυξη της υπαίθρου απαιτούνται «αποτελεσματικές συνέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, στην υψηλή ανεργία των νέων και στις έκτακτες προκλήσεις εξαιτίας των αντίξοων κλιματικών συνθηκών.

Ακόμη, τόνισε πως το ΥΠΑΑΤ μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία υλοποιούν ήδη παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής για την ύπαιθρο.