Μπορώ να κάνω αίτηση για ένταξη στο υπομέτρο 6.3;

Σχετικά µε το Υποµέτρο 6.3, συγκεντρώνω 54 µόρια, µπορώ να κάνω αίτηση για ένταξη;

Δήµος από Νευροκόπι

ηη ελάχιστη βαθµολογία για έναν υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει αίτηση στήριξης στο µέτρο είναι 50 µόρια, εποµένως ναι, µπορείτε να υποβάλετε αίτηση.