Πώς µπορώ να µάθω εάν εντάχθηκα στο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας;

Πώς µπορώ να µάθω εάν εντάχθηκα στο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας;

Παναγιώτης από Εύβοια

Για να ενημερωθείτε σχετικά µε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης στο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και για κάθε εξατοµικευµένη – αναλυτική πληροφορία, πρέπει να συνδεθείτε µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρµογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών.