Μπορώ με τα μόρια που έχω να υπαχθώ στο Μέτρο 6.3 για τη στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων;

Ο μελετητής μού είπε ότι συγκεντρώνω 48 μόρια. Είμαι γυναίκα, 56 ετών, δεν έχω μηχανήματα, πληρώνω για τις εργασίες (π.χ. ράντισμα, θέρισμα, μεροκάματα), το ετήσιο εισόδημά μου δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, ανήκω στην κατηγορία ΚΕΑ και τα κτήματά μου βρίσκονται κοντά στο χωριό μου, όπου οι κάτοικοι δεν νομίζω να ξεπερνούν τα 500 άτομα. Επίσης, δεν λαμβάνω επιδοτήσεις, ούτε έχω λάβει κάποια οικονομική ενίσχυση από κάποιο πρόγραμμα. Υποβάλλω αίτηση ΟΣΔΕ μόνο για να τα ασφαλιστώ στον ΕΛΓΑ.

Ιωάννα από Λέσβο

Καταλαβαίνω ότι η ερώτησή σας αφορά το Μέτρο 6.3 για τη στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεδομένου ότι η αξιολόγηση μιας τέτοιας αίτησης απαιτεί μια σειρά στοιχείων και εγγράφων.

Σε πρώτη φάση, με 48 μόρια δεν είναι δυνατόν να κάνετε αίτηση για το μέτρο, όμως η διαφορά σας από το όριο των 50 μορίων είναι μικρή και ενδεχομένως να μην είναι τόσο δύσκολο να την καλύψετε.