Να εκδώσουν άδειες στάβλων έως τις 15/5 καλούνται οι παλιοί της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Να εκδώσουν άδειες στάβλων έως τις 15/5 καλούνται οι παλιοί της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Άδεια σταβλισμού έως την 15η Μαΐου μπορούν να αιτηθούν όσοι κτηνοτρόφοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας (δράσης 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία») προκειμένου να είναι επιλέξιμοι και να μην χάσουν τις ενισχύσεις.

Επιπλέον όσον αφορά τους δικαιούχους της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Αυγούστου του 2017.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ