«Ναι» υπό όρους από την Επ. Ανταγωνισμού στο ντηλ Μαρινόπουλου- Σκλαβενίτη

«Ναι» υπό όρους από την Επ. Ανταγωνισμού στο ντηλ Μαρινόπουλου- Σκλαβενίτη

Την πώληση 22 καταστημάτων στην Αττική και την Κρήτη θέτει ως όρο η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση της Μαρινόπουλος από το Σκλαβενίτη.

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου από τη Σκλαβενίτης των τμημάτων ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών Μαρινόπουλος ΑΕΓΕ, Σούπερ Μάρκετ Ξυνός Α.Ε., Express Μ Α.Ε., Σούπερ Μάρκετ Πειραϊκόν Α.Ε. καθώς και τις εταιρείες Μαρκέτα Αρβανίτης ΑΕΕ, Παλαμάρης Εμμανουήλ ΑΕΕΕΔ, Κρόνος Ν. Καρακίτσος ΑΕΒΕ, Ζεύξη – Ελληνικά Παντοπωλεία και Υπεραγορές Τροφίμων ΑΠΕΕ και Guedo Holding.

Η έγκριση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Όμιλος Σκλαβενίτης έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

  • Να εκποιήσει συνολικά 22 καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στους νομούς Αττικής, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου εμφανίζεται οριζόντια αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, πρέπει να εκποιηθούν 19 καταστήματα στην Αττική, από τα οποία στους δήμους Πειραιά (4 καταστήματα), Αθηναίων (3 καταστήματα), Αγίου Δημητρίου (3 καταστήματα), Παλαιού Φαλήρου (2 καταστήματα), Νέας Σμύρνης, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Ασπροπύργου, Νίκαιας, Βριλησσίων και Καλλιθέας (από 1 κατάστημα), καθώς και στο Ηράκλειο Κρήτης (2 καταστήματα) και στο Λασίθι (1 κατάστημα).
  • Να διατηρήσει – για μεταβατική χρονική περίοδο τριών ετών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – την εμπορική του συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές, και ειδικότερα αφενός με τους τοπικούς προμηθευτές που είχε ο Όμιλος Μαρινόυπολος, και αφετέρου με τους κοινούς προμηθευτές που εξαρτώνται από τους δύο ομίλους σε ποσοστό ανώτερο του 22% των πωλήσεών τους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, κατά την κρίση της Επιτροπής, τα παραπάνω διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, κατάλληλα και αναλογικά για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε αγορές εφοδιασμού (procurement) στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι η απόφαση, η οποία αφορά μεταξύ άλλων την απόκτηση συνολικά 383 καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ του Ομίλου Μαρινόπουλος από τον Όμιλο Σκλαβενίτης, πραγματοποιείται δυνάμει των από 28.9.2016 αντίστοιχων Συμφωνιών Εξυγίανσης και Μεταβίβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106β και 106θ του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας).