Νέα ιστοσελίδα για τον τουρισμό εγκαινιάζει ο δήμος Ηρακλείου

Νέα ιστοσελίδα για τον τουρισμό εγκαινιάζει ο δήμος Ηρακλείου

Νέα ιστοσελίδα για τον τουρισμό σχεδιάζει ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο της νέας τουριστικής στρατηγικής του, μέχρι το τέλος του 2016. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει προκειμένου να παρέχεται ένας πλήρης τουριστικός οδηγός, σε όσους πρόκειται να επισκεφτούν την πόλη.

Η ιστοσελίδα θα λειτουργήσει συγχρόνως ως εργαλείο αξιοποιήσιμο για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ηράκλειο.

Επίσης θα έχει δυναμικό, διαδραστικό και όχι στατικό χαρακτήρα και θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχόμενης τακτικής επέκτασης και εμπλουτισμού τόσο σε επίπεδο θεματικού περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο γλωσσών επικοινωνίας.

Στόχος είναι να σχεδιασθεί μέσα στο 2016 η τεχνική πλατφόρμα της ιστοσελίδας, προκειμένου να καθοριστούν οι τομείς ανάπτυξής της, με βάση την τουριστική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και να ξεκινήσει η συλλογή περιεχομένου.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2016, που εγκρίθηκε με την αρ. 949/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η νέα καινοτόμα ιστοσελίδα τουρισμού για το Δήμο Ηρακλείου, όπως ο ίδιος επισημαίνει, θα είναι το πολυτιμότερο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, προκειμένου να γίνει το Ηράκλειο «πόλη –προορισμός». Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις προτεινόμενες διαδρομές πόλης, αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου.

Ο βασικός στόχος του τουριστικού portal θα είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη σε όλα τα θέματα, που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν, κατά την παραμονή του στην περιοχή.