Σε νέα μονοπάτια ο εθνικός δρυμός Παρνασσού

Ο Παρνασσός είναι ένα οικολογικό εργαστήρι με σημαντικά οικοσυστήματα, που θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο ήπιων μορφών τουρισμού του ορεινού χώρου

ethnikos-drimos-parnasos

Ο Παρνασσός, το τρίτο ψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί μία από τις νότιες απολήξεις της Πίνδου, με ψηλότερη κορυφή τη Λιάκουρα (2.457 μ.).

Αποτελεί ένα σύνθετο οικοσύστημα, με μεγάλη ποικιλία τοπίων και βιότοπων, που φιλοξενεί μια πλούσια όσο και σπάνια βιοποικιλότητα. To βουνό έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη δασολόγο Λαναρά Θεοδώρα, υπεύθυνη διαχείρισης και προστασίας του φορέα, η οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών στα ευαίσθητα ορεινά οικοσυστήματα πρέπει να σχεδιάζεται και να οργανώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να τα προστατεύει και να τα αναδεικνύει: «Οι προστατευόμενες περιοχές θεωρούνται οι κατ’ εξοχήν πρόσφορες για την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης, αναψυχής, ήπιων μορφών τουρισμού, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τοπικών προϊόντων με σήματα ποιότητας. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και η οικονομική υποστήριξη της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. Ως διαχείριση προστατευόμενων περιοχών ορίζεται το σύνολο των ενεργειών και των μέτρων που εφαρμόζουμε και είναι απαραίτητα για την προστασία, την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Στόχος είναι η ανάδειξη των αξιών και των λειτουργιών (οικολογικών, αισθητικών, ιστορικών, πολιτιστικών, οικονομικών κ.ά.), με βασική προτεραιότητα την προστασία της περιοχής».

Εστιάζοντας στην εφαρμογή των ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης και ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών, η κα Λαναρά τόνισε: «Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση, τη διαχείριση και την αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου, με κύριους στόχους τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας και την προστασία της περιοχής. Με την υλοποίηση και την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, εστιάζουμε σε ζητήματα που έχουν σχέση με την προσέλκυση επισκεπτών, με στόχο την προβολή και την ανάδειξη των αξιών της προστατευόμενης περιοχής. Η πρακτική αυτή περνά μέσα από την αειφόρο χρήση των οικοσυστημάτων του τόπου μας, με σκοπό την κοινωνική, την οικονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο της παρέμβασής μας είναι ότι συμβάλλουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τοπικούς φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Δημιουργία τοπικού συμπλέγματος βιώσιμου τουρισμού – Μελέτη υπάρχουσας τουριστικής δημιουργικής ικανότητας στην περιοχή του Παρνασσού».

Με σημείο αναφοράς τον Παρνασσό, οι Παραπαρνάσιοι δήμοι, με τις προτάσεις τους για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών τους, επενδύουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βουνού και στην πλούσια βιοποικιλότητά του.

Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού να αποτελέσει εγγυητή της προστασίας του. Η διασφάλιση του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.

Βήματα και προοπτικές του εθνικού δρυμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσω διάφορων δράσεων, όπως η υλοποίηση και η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες (περιβαλλοντικοί περίπατοι, εθελοντικοί καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις).

Συμβάλλει στη διεξαγωγή και στην οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων, με θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Σημαντική είναι και η συνεισφορά στην καταγραφή μονοπατιών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος (σπήλαια, βάραθρα, μνημεία) για την ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητας, της γεωλογίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.