Νέα παράταση έως 20/1 λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας στις δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων

Μετά από συνεχείς εκκλήσεις των μελών της που εδρεύουν κυρίως στη Β. Ελλάδα που αφορούσαν τον αποκλεισμό οινοποιείων επί τριήμερο λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, η ΚΕΟΣΟΕ παρενέβη στο ΥΠΑΤΤ προκειμένου να χορηγηθεί παράταση υποβολής των Δηλώσεων Παραγωγής επεξεργασίας/εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων, προθεσμία που έληξε στις 15/1/2017.

Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΤΤ εξέδωσε την εγκύκλιο που ακολουθεί:

«Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017»

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 6196/145132/27.12.2016 εγγράφου μας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σας γνωρίζουμε, ότι λόγο της αδυναμίας των υπόχρεων για υποβολή των εν θέματι δηλώσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινόμενων που έχουν πλήξει τη χώρα σας, η ημερομηνία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Χρυσούλα Παπαδημητρίου