Οι νέες εισφορές του ΕΛΓΑ ανά καλλιέργεια και εκτροφή

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠΑΑΤ και ΥΠΟΙΚ η οποία αποτελεί τροποποίηση της αριθ. 425/42522/20-5-2013 με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

Στον πίνακα που συνοδεύει την απόφαση παρουσιάζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες και οι ειδικές ασφαλιστικές εισφορές ανά είδος, σε όλη τη χώρα για το έτος 2022 για τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τον Πίνακα