Νέες πληρωμές ύψους 6,6 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιστώθηκε η ειδική ενίσχυση στα μικρά νησιά του Αιγαίου για τους ελαιώνες ύψους 8,6 εκατ. ευρώ

Στην καταβολή 6,6 εκατ. ευρώ προχώρησε από τις 16 έως τις 19 Μαρτίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας, μεταξύ άλλων, την πληρωμή της Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας του 2016, αλλά και ανειλλημένων υποχρεώσεων.  

Δείτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές ύψους 6.653.270,04 ευρώ που πραγματοποίηση ο Οργανισμός σε 18.004 δικαιούχους.