Οι νέες τάσεις στις ζωοτροφές το 2021

Η ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» αναμένεται να αλλάξει αρκετά την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Για να επιτευχθεί ο στόχος μιας πιο αειφορικής κτηνοτροφίας, θα πρέπει να γίνουν αρκετά στον τομέα των ζωοτροφών, με στόχο την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και της αύξησης της παραγωγικότητας με περιορισμό της χρήσης εισροών. Η ιρλανδικών καταβολών επιχείρηση ζωοτροφών Alltech Europe κατέθεσε τις προβλέψεις της για τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στις ζωοτροφές το νέο, αλλά και τα αμέσως επόμενα έτη.

Αύξηση της παραγωγής ζωοτροφών από έντομα

Ένας από τους στόχους που προβλέπει το «Green Deal» είναι η αύξηση των ζωοτροφών βιολογικής προέλευσης στο 25% έως το 2030. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Alltech Europe Patrick Charlton, «από τη στιγμή που υπάρχουν ζητήματα βιωσιμότητας και κόστους με τις ζωοτροφές από ψάρια (ιχθυάλευρα), θα γίνεται ολοένα και εντονότερη η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών. Υπάρχουν ήδη σημαντικές επενδύσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία», σημείωσε, για να προσθέσει ότι η βιομηχανία έχει θέσει ως στόχο την παραγωγή ενός εκατομμυρίου τόνου ζωοτροφών από έντομα για παραγωγικά ζώα μέσα σε μια πενταετία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις εταιρείες – πρωτοπόρους του κλάδου είναι η βρετανική Better Origin, που έχει παρουσιαστεί σε παλαιότερα δημοσιεύματα από την «ΥΧ», με συνιδρυτή τον Έλληνα Φώτη Φωτιάδη. Τόσο η εν λόγω εταιρεία, όσο και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως η γαλλική Υnsect, μία από τις μεγαλύτερες του κλάδου, αναπτύσσουν ήδη ζωοτροφές για ψάρια και πουλερικά, ενώ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει και ο κλάδος της χοιροτροφίας.

Σε ό,τι αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες, στην Αυστραλία, οι επιχειρήσεις που εκτρέφουν σολομό έχουν εστιάσει στην αντικατάσταση των γευμάτων σόγιας με άλλες πηγές πρωτεΐνης, όπως είναι ένα είδος μύγας (black soldier) όπου οι προνύμφες του εντόμου σιτίζονται με τρόφιμα που καταλήγουν στα απορρίμματα.

Bεβαίως, το μεγάλο στοίχημα για τις εν λόγω ζωοτροφές, όταν θα αρχίσουν να πωλούνται μαζικά ζώα που τις καταναλώνουν, είναι κατά πόσο τα σφάγια θα θεωρούνται ελκυστικά και υγιεινά από τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Τέλος στην αποψίλωση των δασών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παρασκευαστών Σύνθετων Ζωοτροφών (FEFAC), πέρα από την οικονομική «αιμορραγία» που συνεπάγονται οι αθρόες εισαγωγές σόγιας στην Ευρώπη, η εν λόγω καλλιέργεια συνδέεται και με το φαινόμενο της αποψίλωσης δασών ιδιαίτερα, στη Νότια Αμερική.

Πρόκειται για πρόβλημα που δείχνουν πλέον να λαμβάνουν υπόψη (ορισμένες τουλάχιστον) μεγάλες εταιρείες αγροτικών εμπορευμάτων και να αναπτύσσουν συστήματα πιστοποίησης που θα διασφαλίζουν ότι το προϊόν δεν καλλιεργείται στη θέση δασικών εκτάσεων.