Νέο ΔΣ για την Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων

Νέο ΔΣ για την Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Την Τετάρτη 14/11/18 στις 14:00, στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, πραγματοποιήθηκε η ετήσια ΓΣ και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΠΑΚΣ – Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΑΚΣ είναι επταμελές και σύμφωνα με το καταστατικό εκλέγεται κάθε τρία έτη. Το νέο ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές στις 14ης Νοέμβρη 2018 αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Καβαλάρης Χρήστος (Δρ. Γεωπόνος, Ε.ΔΙ.Π. Παν. Θεσσαλίας)

Αντι-πρόεδρος: Κατέρης Δημήτριος (Δρ. Γεωπόνος, Συν. Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ)

Γραμματέας: Γιάκα Ανθούλα (ΤΕ. Γεωπόνος, Γραμματέας Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου Misko)

Ταμίας: Καραμούτης Χρήστος (ΜΔΕ Γεωπόνος, Ε.Τ.Ε.Π. Παν. Θεσσαλίας)

Μέλος: Χριστοφοράκης Βασίλειος (Αγρότης)

Μέλος: Χαραλαμπίδου Θένια (Δρ. Γεωπόνος, Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών)

Μέλος: Μπαλαφούτης Αθανάσιος (Δρ. Γεωπόνος, Ερευνητής Γ’ ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ)

Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη της ΕΠΑΚΣ ο κος Κωνσταντίνος Τσατσαρέλης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, και ο κος Γέμτος Θεοφάνης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΘ.

Ο κύριος στόχος του νέου ΔΣ είναι να αναδείξει μέσα στην επόμενη περίοδο όλα τα οφέλη από την εφαρμογή διάφορων αειφορικών συστημάτων όπως η Γεωργία Συντήρησης, η ευφυής Γεωργία, η Γεωργία ακρίβειας κ.α.

Ποιά είναι η ΕΠΑΚΣ

Η Εταιρία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων – ΕΠΑΚΣ είναι ένα επιστημονικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2002 για να προωθήσει συστήματα αειφορικής γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα, όπως το σύστημα της Γεωργίας Συντήρησης, να ενθαρρύνει την έρευνα και την εκπαίδευση πάνω σε θέματα αειφορίας και να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ προσώπων, φορέων και οργανισμών που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των φυσικών πόρων στη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό η ΕΠΑΚΣ διοργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες, ανοιχτές ημέρες επιδείξεων αγρού και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει εκδώσει εκπαιδευτικό υλικό και έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει εκλαϊκευμένα άρθρα στον εγχώριο Τύπο για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Επίσης, μέσω προγραμμάτων, έχει αποστείλει Έλληνες παραγωγούς στο εξωτερικό για να ενημερωθούν πάνω σε θέματα Γεωργίας Συντήρησης. Πρόσφατα συμμετείχε σε ένα workshop που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με θέμα την αξιοποίηση βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών για την άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Η ΕΠΑΚΣ σήμερα αποτελεί επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προώθησης της Γεωργίας Συντηρήσεως (European Conservation Agriculture Federation – ECAF) (www.ecaf.org) αντιπροσωπεύοντας της χώρα μας σε θέματα συντήρησης των γεωργικών εδαφών. Η επωνυμία που χρησιμοποίει η ΕΠΑΚΣ για την διεθνή εκπροσώπησή της είναι: Hellenic Association for promotion of Conservation Agriculture – HACA.

Η ΕΠΑΚΣ επίσης διατηρεί ήδη, ενώ σκοπεύει να αναπτύξει στο μέλλον σχέσεις και επαφές με διάφορους κρατικούς και ξένους φορείς όπως το Υπουργείο Γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Οικονομική Ανάπτυξη και Συνεργασία (ΟECD) κ.α. και συνεργάζεται με διάφορες ελληνικές και ξένες επιστημονικές ενώσεις όπως η Ένωση Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργικών Μηχανικών (EurAgeng) όπως επίσης και με ιδιωτικές εταιρείες.

-Διαφήμιση-