Νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης από την Milkplan σε συνεργασία με την Panazoo

Νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης από την Milkplan σε συνεργασία με την Panazoo

Οι ανάγκες μιας κτηνοτροφικής μονάδας απαιτούν καθημερινά την μετάδοση και διαχείριση δεδομένων για κάθε ζώο, τα οποία αποτελούν τον κύριο πυλώνα που την καθιστά βιώσιμη.

Η Milkplan με πολυετή πείρα στον κτηνοτροφικό κλάδο, αναγνωρίζοντας και προβλέποντας τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες κάθε κτηνοτροφικής μονάδας συνάπτει συνεργασία με την εταιρία Panazoo SRL.

Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης για λογαριασμό της Milkplan, το οποίο θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ακριβή αναγνώριση και γαλακτομέτρηση των αιγοπροβάτων και αγελάδων.

Το νέο αυτό σύστημα μπορείτε να το δείτε από κοντά σε λίγες μέρες, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Eurotier στο Ανόβερο, τη μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου.