Οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρωτοστατούν στην πράσινη μετάβαση του αγροτικού τομέα

Η Agreena με έδρα την Κοπεγχάγη ανακοίνωσε, πριν από λίγες ημέρες, την εξαγορά της Hummingbird Technologies με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μια κίνηση που αντανακλά την επιρροή που έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας στην προσπάθεια της πράσινης μετάβασης και της βιωσιμότητας σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το eu-startups.

Η αντιστάθμιση του άνθρακα και η επίτευξη πιο βιώσιμων προσεγγίσεων σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας βρίσκεται, πλέον, σταθερά στην ημερήσια διάταξη σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που ο αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται ένας τους κλάδους που χρειάζονται τεχνολογικές προσεγγίσεις για να τροφοδοτήσουν την πράσινη μετάβαση.

Η Agreena είναι μία από τις πρωτοποριακές πλατφόρμες της Ευρώπης που διευκολύνει την έκδοση και την εμπορία πιστοποιητικών άνθρακα. Η εξαγορά της Hummingbird Technologies, που παρέχει προηγμένες αναλύσεις τηλεπισκόπησης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα, θα της επιτρέψει να βελτιστοποιήσει και να απλουστεύσει την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, μέσω της τεχνολογίας.

Από την άλλη πλευρά, με αυτό το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας τους, η Agreena διαθέτει βασικούς πόρους -οικονομικούς και εμπορικούς- στην ανάπτυξη της τεχνολογίας MRV (παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση) της Hummingbird, μιας κρίσιμης καινοτομίας που θα συμβάλει στη δημιουργία αξιοπιστίας σχετικά με τα πιστοποιητικά άνθρακα του εδάφους.