Νεοφυείς επιχειρήσεις συνδέονται με αγρότες για τη δοκιμή των προϊόντων τους στο χωράφι

Περισσότερες από 20 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει τα τεχνολογικά προϊόντα που έχουν δημιουργήσει σε πραγματικές συνθήκες στο χωράφι, καθώς έχουν έρθει σε επαφή με αγρότες μέσω του προγράμματος Test Farms του EITFOOD.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό, η δοκιμή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αγρότες είτε είναι εξαιρετικά απασχολημένοι είτε γιατί συχνά φοβούνται την εφαρμογή λύσεων, τα αποτελέσματα των οποίων δεν γνωρίζουν. Από την άλλη πλευρά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις στερούνται επαφών στην κοινότητα των αγροτών, καθώς και τον τρόπο να τους πλησιάσουν, ώστε με κατανοητό τρόπο να παρουσιάσουν το προϊόν τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξαλείψει τα παραπάνω εμπόδια και να φέρει σε επαφή αγρότες και startups. Ήδη, 24 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει τα προϊόντα τους σε συνεργασία με τους αγρότες από την αρχή του προγράμματος το 2019, ενώ για το 2021 16 νέες εταιρείες έχουν προστεθεί στη λίστα του προγράμματος.

Σύμφωνα με το EITFOOD, οι νεοφυείς επιχειρήσεις εκτός του ότι δοκιμάζουν την τεχνολογία τους αποκτούν πρόσβαση σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης στις οποίες πραγματοποιείται το πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες καινοτομίες που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή τους εργασία και να κάνουν τη γεωργία πιο βιώσιμη και αποδοτική.