Νέοι αγρότες: Αλλαγές στα δικαιολογητικά για φορολογικά στοιχεία για την τελική αίτηση πληρωμής

Σε μία σειρά αλλαγών προχώρησε με νέα τροποποιητική απόφαση το ΥΠΑΑΤ για τους νέους αγρότες, δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-20.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι ο δικαιούχος νέος αγρότης πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 95% της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης με την οποία εγκρίθηκε για το υπομέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του, ενώ μέχρι πρότινος δεν έπρεπε κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης.

Αλλαγές υπάρχουν και ως προς το αίτημα μεταβολής, στη δυνατότητα υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής κα.

Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τελική αίτηση πληρωμής, αλλαγές υπάρχουν μόνο ως προς τα φορολογικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, πλέον ισχύουν τα παρακάτω:

Τα εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

Τα αντίγραφα της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης μέχρι και το έτος υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές εδώ