Νέοι Αγρότες: Απαραίτητη η εμπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών για την πληρωμή β’ δόσης

Να υποβάλουν αίτημα πληρωμής εμπρόθεσμα, ακόμη και αν δεν διαθέτουν δικαιολογητικό ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών μαθημάτων (με ευθύνη του κράτους) ή/και άδειας σταβλικής εγκατάστασης είναι υποχρεωμένοι οι δικαιούχοι ενίσχυσης του προγράμματος των Νέων Αγροτών, που βρίσκονται στο στάδιο της πληρωμής της β’ δόσης τους, για να εξέλθουν από το πρόγραμμα.

Αυτό διευκρίνισε η ΕΥΕ ΠΑΑ στις αρχές της εβδομάδας προς μελετητές και παραγωγούς, ώστε να προβούν στην οριστικοποίηση του αιτήματος για την πληρωμή τους. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι υπάλληλοι των ΔΑΟΚ θα ξεκινήσουν να οριστικοποιούν και να παρτιδοποιούν τα αιτήματα πληρωμής της β’ δόσης, ώστε να αποπληρωθούν οι δικαιούχοι.

Να διευκρινιστεί εδώ ότι για να καταβληθεί η ενίσχυση, ο παραγωγός θα πρέπει να έχει υποβάλει, μεταξύ άλλων, φετινή φορολογική δήλωση (έτους 2020), ώστε να διασταυρωθεί η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, βάσει του πρόσφατου εισοδήματός του.

Επίσης, σημειώνεται ότι όσοι οριστικοποιήσουν το αίτημά τους, ακόμη και χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημα πληρωμής τους εμπρόθεσμα (έως τέσσερα χρόνια μετά την έγκρισή τους). Εφόσον το πράξουν, θα πρέπει εν συνεχεία να καταθέσουν τα έγγραφα που υπολείπονται ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος και να πληρωθούν.