Νέοι Αγρότες: Αποτελέσματα στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Αττικής

Οι περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημοσιεύονται:

✱ Ο Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 150 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 5.752.500 ευρώ.

✱ Ο Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 6 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 227.500 ευρώ.

✱ Ο Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Στην Περιφέρεια Αττικής δημοσιεύονται:

✱ Ο Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 129 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 4.687.500 ευρώ.

✱ Ο Πίνακας με τους εν δυνάμει δικαιούχους για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 8 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 290.000 ευρώ.

✱ Ο Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Δείτε εδώ τις αποφάσεις Αττικής και Ιονίων Νήσων