Νέοι Αγρότες: Δύο εβδομάδες ενστάσεις και μετά νέα λίστα με δικαιούχους και επιλαχόντες

Μικρότερο είναι φέτος το χρονικό περιθώριο για τις ενστάσεις που θα ξεκινήσουν μετά τις αποφάσεις ένταξης σε κάθε περιφέρεια. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, δυνατότητα για ενστάσεις θα υπάρχει έως και 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την απόφαση ένταξης της εκάστοτε περιφέρειας, ενώ, ως γνωστόν, η διαδικασία των πληρωμών για τους δικαιούχους ενίσχυσης θα τρέξει ανεξάρτητα από αυτήν των ενστάσεων.

Μετά την απόφαση ένταξης θα υπάρχει ένα πολύ σύντομο περιθώριο πέντε ημερών, ώστε να κατατεθούν έγγραφα που λείπουν από ορισμένους αιτούντες, καθώς και να δηλώσουν τυχόν δικαιούχοι την υπαναχώρησή τους από το πρόγραμμα. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η περίοδος των ενστάσεων, οι οποίες θα εξεταστούν από τριμελείς επιτροπές. Όσοι κερδίσουν τις ενστάσεις, μαζί με τυχόν επιλαχόντες και ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπήρξε για την εκάστοτε περιφέρεια θα καλυφθούν από το 10% της δημόσιας δαπάνης που έχει κρατηθεί για τον σκοπό αυτόν.

Συνήθως από το κονδύλι αυτό καλύπτονται όλοι όσοι κερδίσουν την ένσταση, καθώς και ένα μέρος των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή των επιλαχόντων. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τελικοί πίνακες με τους δικαιούχους της ενίσχυσης και τους δυνητικά δικαιούχους, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα.