Νέοι Αγρότες: Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα ελέγχου αιτημάτων στήριξης για το Βόρειο Αιγαίο

Η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου δημοσίευσε τα αποτελέσματα νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων».

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκαν:

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 660 δικαιούχους με συνολικό ποσό
δημόσιας δαπάνης τα 25.355.000.€.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση
των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ.
3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 4 νέους δικαιούχους με συνολικό ποσό
δημόσιας δαπάνης τα 150.000 €.

3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό
έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των
διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 157 αιτήσεις.

4. Πίνακα 39 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το
διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση