Νέοι Αγρότες: Επιπλέον μοριοδότηση δίνει η υλοποίηση επενδύσεων στο επιχειρηματικό σχέδιο – Παράθυρο ένταξής τους και στα Σχέδια

Μικρότερη η ελάχιστη βαθμολόγηση για 3 περιφέρειες

Από 5 έως 10 βαθμούς (μοριοδότηση 50 έως 100)  επιπλέον μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος Νέος Αγρότης, εάν στο επιχειρηματικό του σχέδιο προβλέπει να υλοποιήσει μία επένδυση σε εξοπλισμό ή κτιριακές εγκαταστάσεις, με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον πριμ για την πρώτη εγκατάσταση των Νέων Αγροτών στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης που πρόκειται να προκηρυχθεί το Φθινόπωρο, σύμφωνα με την προδημοσίευση της μοριοδότησης.

Το εν λόγω κριτήριο, το οποίο δεν υπήρχε στο κείμενο της διαβούλευσης, προστίθεται τώρα στον πίνακα βαθμολόγησης και δεν είναι καθόλου αμελητέο. Η βαρύτητά του ανέρχεται στο 10%, παρέχοντας από 5 βαθμούς (μοριοδότηση 50) (για επενδύσεις με ελάχιστη αξία τα 10.000 ευρώ, έως και 10 βαθμούς (μοριοδότηση 100) για επενδύσεις με ελάχιστη αξία από 17.500 ευρώ και άνω. Αναλογική θα είναι η βαθμολόγηση για τις ενδιάμεσες τιμές, σύμφωνα με την προδημοσίευση.

Σύμφωνα με διευκρινήσεις που έχουν φτάσει στους μελετητές, επισημαίνεται ακριβώς το παραπάνω, ότι δηλαδή θα υπάρχει βαθμολογική πριμοδότηση όσων υποψηφίων δηλώσουν, και στη συνέχεια πραγματοποιήσουν, επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, κτίρια και κατασκευές από 10.000 ευρώ (5 βαθμοί) έως 17.500 ευρώ (10 βαθμοί). Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα μπορούν να συμπεριληφθούν και στο υπομέτρο 4.1, αρκεί να έχουν υλοποιηθεί μετά την υποβολή αιτήματος ένταξης σε Σχέδιο Βελτίωσης και υπό την προϋπόθεση της ένταξης στο μέτρο των σχεδίων

Η προσθήκη του επιπλέον κριτηρίου έχει επιφέρει ένα ντόμινο αλλαγών στην βαρύτητα των υπόλοιπων κριτηρίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα εισοδηματικά κριτήρια:

Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα: Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή). Η βαρύτητα του κριτηρίου από το 6% ανέρχεται πλέον στο 5%.

Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή, ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης. Η βαρύτητα του κριτηρίου από 5% ανέρχεται πλέον στο 3%.

Ελάχιστη Βαθμολογία

Σημειώνεται ότι αλλαγή υπάρχει και στην η ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος (% της μέγιστης βαθμολογίας, Βαρύτητα x Μοριοδότηση), καθώς αυτή διαμορφώνεται πλέον:

  • Στους 40 βαθμούς (40/100) για τις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και
  • Στους 45 βαθμούς (45/100) για την υπόλοιπη χώρα

Δείτε εδώ την προδημοσίευση