Νέοι Αγρότες: Οδηγός για τη σωστή προετοιμασία των ενδιαφερομένων πριν από την τρίτη προκήρυξη

Σε… δόσεις προχωράει μέχρι να προκηρυχθεί η τρίτη πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», καθώς μετά την προδημοσίευση της πρόσκλησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο, το τελικό κείμενο ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Τετάρτη, 7 Απριλίου, ενώ σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί και η βαθμολόγηση της πρόσκλησης, μέχρι τις 14 Απριλίου.

Αυτό που πρέπει κατ’ αρχάς να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι πως η πρόσκληση πρόκειται να ενεργοποιηθεί μετά το καλοκαίρι, όπως έχει προαναγγείλει το ΥΠΑΑΤ, με την αίτηση στήριξης να συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται φέτος (άρα ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021).

Επιλεξιμότητα

Για να κριθεί δικαιούχος ένας υποψήφιος πρέπει να πληροί μία σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, να:

Είναι ενήλικας και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου (σημειώνεται ότι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, το Υπομέτρο 6.1 δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, ενώ στην ΠΕ Αττικής εφαρμόζεται μόνο στους δήμους Νήσων, καθώς και σε δήμους και κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα).

Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

 Εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα.

Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Κατά την τελευταία πενταετία, δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, και τα 10.000 ευρώ στα υπόλοιπα νησιά.

Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν από την ένταξή του στο μέτρο.

Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Δεν έχει σύζυγο, η οποία ή ο οποίος έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και τα έτη 2019 ή/και 2020, έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα υπόλοιπα νησιά ή/και είναι επαγγελματίας αγρότης/αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης/αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στον τομέα της αλιείας.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας, 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.

Αξιολόγηση σε διαβούλευση

Εκτός, όμως, από όλα τα παραπάνω, συν την υποβολή του τυποποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της γεωργικής του εκμετάλλευσης, ένας υποψήφιος θα πρέπει να πιάσει τη βάση κατά τη βαθμολόγησή του. Πρόκειται για τον πίνακα με τα κριτήρια και τη βαθμολογία που είναι αυτό το χρονικό διάστημα σε δημόσια διαβούλευση. Η βάση ορίζεται στα 45/100, δηλαδή η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο 45% της μέγιστης βαθμολογίας.

«Διαβατήριο» για την εγκατάσταση των νέων αγροτών αναμένεται να διαδραματίσουν, μεταξύ άλλων, ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου (για παράδειγμα, πριμοδοτούνται νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές), ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών του προσόντων (π.χ. πτυχίο-τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης), το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση, αλλά και το επιχειρηματικό του σχέδιο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στην προσέγγιση του επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση), αλλά κυρίως στα χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης. Ειδικά για το τελευταίο κριτήριο αξιολογούνται:

Το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση.

Η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

Η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2020 (πρέπει το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης, που προέρχεται από το σύνολο των κλάδων της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, σε σχέση με το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς, να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της Τυπικής Απόδοσης της εκμετάλλευσης).

Η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των στρατηγικών των περιφερειών.

Τα παραπάνω όμως αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν και να ανακοινωθούν αργότερα, όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και ακολουθήσει η επεξεργασία των σχολίων.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021