Νέοι τρόποι παραγωγής ζωοτροφών, από το «Μέτρο16» της Λιθουανίας

lithouania-agrotes-trakter
Απευθείας και μέσω των ενώσεων των αγροτών, οι Λιθουανοί αγρότες ζήτησαν από τους επιστήμονες να βρουν τρόπους μείωσης των εισροών και των δαπανών παραγωγής.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι ο τρόπος εξισορρόπησης του κόστους παραγωγής, το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας και η ποιότητα παραγωγής, με σκοπό το αγρόκτημα να είναι ανταγωνιστικό, ενώ οι γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις εξαρτώνται από τις τιμές αγοράς γάλακτος.

Το ερώτημα ήταν πώς να εξισορροπηθεί το κόστος της γαλακτοκομικής παραγωγής εξασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας και ποιότητας. Πώς να διασφαλιστεί η ποιότητα μεταξύ της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών και της διατροφής των ζώων, μειώνοντας επίσης το παραγωγικό κόστος; Έτσι, λοιπόν, η Ένωση Αγροτών της Λιθουανίας, η Ένωση Αγροτικών Εταιρειών της Λιθουανίας, καθώς και οι αγρότες Vaidute Stankeviciene, Dangirute Kazakeviciene, Feliksas vaitelis, θέλοντας να καταστήσουν βιώσιμη την παραγωγή ζωοτροφών τους, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους, απευθύνθηκαν στο πανεπιστήμιο Aleksandras Stulginskis.

Η Dr. Jurgita Baranauskienė, καθηγήτρια στο εν λόγω πανεπιστήμιο, επισημαίνει στην «Ύπαιθρο Χώρα» πως «είναι απαραίτητο να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών, επιχειρηματιών και φορέων λήψης αποφάσεων για να εξασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτόμες λύσεις θα φτάσουν στην αγορά ταχύτερα και ότι τα αποτελέσματα θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους αγρότες, ενώ θα προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό ορισμένων τομέων όπως ο αγροτικός. Γι’ αυτόν τον λόγο μέσω της επιχειρησιακής ομάδας έχει γίνει εγκατάσταση κάθετης υδροπονικής τεχνολογίας για την παραγωγή ζωοτροφών σε έξι αγροκτήματα. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας, είναι δυνατή η παραγωγή ζωοτροφών σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την υλοποίηση του έργου, αγοράζονται και εγκαθίστανται ο κατακόρυφος εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, αναπτύσσεται η έρευνα για την παραγωγικότητα των ζωοτροφών, καθώς και της ευζωίας των ζώων, ενώ τα αποτελέσματα θα διευρυνθούν μετά και σε άλλους αγρότες».

Αποτελέσματα

Για τη διαδικασία παραγωγής των ζωοτροφών χρειάζεται ένα προσαρμοσμένο σύστημα βλάστησης και ένας ιδιαίτερος χώρος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο πρέπει να εξασφαλιστούν κάποιες συνθήκες, όπως η διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας (18-20 βαθμοί Κελσίου) και της υγρασίας (54%-60%).

Όπως επισημαίνει η Dr. Baranauskienė, «ο κάθετος τρόπος παραγωγής εξασφαλίζει την παραγωγή ενός τόνου ζωοτροφών κάθε μέρα σε μία έκταση 100 τ.μ. Αναμένουμε, λοιπόν, ότι αυτή η μέθοδος παραγωγής ζωοτροφών θα έχει πολλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς το νερό ανακυκλώνεται μειώνοντας τις απαιτούμενες ποσότητες, ενώ η χρήση της γης είναι ελάχιστη. Στόχος του έργου είναι η ανάλυση και η διάδοση των καινοτομιών στην παραγωγή ζωοτροφών, καθώς εφαρμόζοντας και εισάγοντας αυτές τις μεθόδους, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση των φυσικών πόρων».