Το νερό των πηγαδιών στις αγροτικές περιοχές φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανάγκες του 13% των νοικοκυριών σε πόσιμο νερό εξαρτώνται από τη χρήση ιδιωτικών πηγαδιών που δεν διαθέτουν σύστημα καθαρισμού και είναι πιθανώς μολυσμένα. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), τα παιδιά που κατοικούν σε αυτά τα σπίτια έχουν 25% μεγαλύτερο κίνδυνο να εκτεθούν σε νερό με αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο, ανεβάζοντας ανησυχητικά τα επίπεδα του συγκεκριμένου μετάλλου στο αίμα τους.

Ο μόλυβδος είναι μια άκρως βλαβερή νευροτοξίνη που εκθέτει τα παιδιά σε μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης μη αναστρέψιμων γνωστικών βλαβών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση της απόδοσής τους στο σχολείο και να αυξήσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς τους. Θίγοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα για τις κατά μεγάλο ποσοστό αποκομμένες από τα δίκτυα ύδρευσης και εξαρτώμενες από φυσικά πηγάδια επαρχιακές περιοχές των ΗΠΑ, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για παρεμβάσεις με σκοπό τον έλεγχο της διάβρωσης του μολύβδου στους σωλήνες, τις αντλίες και στα άλλα μέρη των πηγαδιών.