Νίκησαν την πανδημία οι ελληνικές start ups, λιγότερες επενδύσεις στην αγροδιατροφή

Αναμφισβήτητα θετικό ήταν το πρόσημο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας μας για το 2020, παρά τις επιπτώσεις από την πανδημία. Αυτό είναι το συμπέρασμα της επισκόπησης των Found.ation και Velocity Partners για το ελληνικό οικοσύστημα των start ups, για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εγχώριες start ups προσέλκυσαν αυξημένα κεφάλαια σε σχέση με το 2019 στο σύνολό τους και ανά επενδυτικό γύρο. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε, επίσης, η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από το εξωτερικό. Στον τομέα της αγροδιατροφής, υπήρξε πτώση στα κεφάλαια που επενδύθηκαν στις ελληνικές start ups.

Ξεπέρασαν τα 100 εκατ. οι επενδύσεις, πάνω από 500.000 το αιτούμενο κεφάλαιο

Προχωρώντας σε μια ανάλυση των επενδύσεων στις ελληνικές start ups το 2020, σύμφωνα με την έκθεση επενδύθηκαν 108 εκατ. ευρώ, με την αρωγή του EquiFund, απ’ όπου αντλήθηκαν τα 34 εκατ. εξ αυτών. Πρόκειται για το ταμείο που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων) και της ελληνικής κυβέρνησης (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων). Το 2019 είχαν επενδυθεί 98 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά του EquiFund ανήλθε σε 33,7 εκατ. ευρώ. Από το 2017 έχουν επενδυθεί, μέσω του εν λόγω ταμείου, συνολικά 92 εκατ. ευρώ (τα οποία «πολλαπλασιάστηκαν», φτάνοντας τα 253 εκατ. ευρώ) σε 94 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σήμερα, υπάρχουν πέντε επενδυτικά σχήματα (funds), που έχουν χρηματοδοτήσει (και) μέσω του εν λόγω ταμείου ελληνικές start ups. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται oι επενδυτικές εταιρείες Metavallon και Marathon, που έχουν χρηματοδοτήσει start ups του πρωτογενούς τομέα (Better Origin, παλαιότερα γνωστή ως «Entomics», Augmenta και Centaur Analytics).

Ακόμη μία σημαντική εξέλιξη για το οικοσύστημα ήταν οι αυξημένες απαιτήσεις των ελληνικών start ups ως προς το ύψος της αιτούμενης επένδυσης (Βλ. Πίνακα). Αναλυτικότερα, πάνω από τις μισές ήταν οι start ups που αιτήθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ. Μάλιστα, μεγάλη αύξηση, +23%, σημειώθηκε στον αριθμό των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν πάνω από 1.000.000 ευρώ. Αυτές αντιστοιχούσαν στο 36% του συνόλου των start ups, δηλαδή πάνω από μία στις τρεις. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση, άνω του -13%, σημειώθηκε στον αριθμό των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν από 100.000 έως 200.000 ευρώ.

Αντοχή στην πανδημία, παρά τις επιπτώσεις

Αντοχή στην πανδημία επέδειξαν οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, με το 1/3 να δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν λίγο από τις επιπτώσεις της. Οι περισσότερες δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν μέτρια. Μία στις πέντε δήλωσε ότι επηρεάστηκε πολύ, ωστόσο μία στις τέσσερις start ups προχώρησε σε προσλήψεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας (το 60% προσέλαβε από ένα έως δύο άτομα).

Εξέλιξη ποσοστού ελληνικών start ups ανά αιτούμενο ποσό
(2020 vs 2019)

Αιτούμενο ποσό επένδυσης (ευρώ)

% ποσοστό επί του συνόλου

Διαφορά σε σχέση
με το 2019

1-100.000

1,1

-7,01

100.000 – 200.000

4,4

-13,31

200.001 – 300.000

17,58

-0,62

300.001 – 400.000

6,59

-5,21

400.001 – 500.000

7,69

-9,21

500.001 – 1.000.000

26,37

+12,17

> 1.000.000

36,26

+23,06

Πηγή: Found.ation

Στα ραντάρ των ξένων επενδυτών οι ελληνικές start ups

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις έγιναν σε μικρότερο αριθμό start ups σε σχέση με το 2019 (30 έναντι 48). Ωστόσο, ανά επενδυτικό γύρο, τα κεφάλαια ήταν σαφώς περισσότερα (από 0,51 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. ευρώ μέσω EquiFund η μέση επένδυση και από 0,53 εκατ. ευρώ σε 1,65 εκατ. ευρώ εκτός EquiFund). Ενδιαφέρον στοιχείο είναι, επίσης, η αναλογία των επενδύσεων από το EquiFund προς άλλους επενδυτές που από 1:91 έφτασε το 1:2,37. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 25% που, σύμφωνα με την έκθεση, καταδεικνύει ότι το οικοσύστημα αντλεί ολοένα και περισσότερα κεφάλαια από ξένους επενδυτές.

Σε θεσμικό επίπεδο, η έκθεση επισημαίνει ως θετική εξέλιξη την ίδρυση του εθνικού μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων (Elevate Greece), καθώς και τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για επιχειρηματικούς επενδυτές «αγγέλους». Τα εν λόγω μέτρα αξιολογούνται ως ελπιδοφόρα από τους συγγραφείς της μελέτης, καθώς η εμπειρία του 2020 έδειξε ότι οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ελληνικών start ups σε χρηματοδότηση δημιουργούν ένα κενό που συχνά μπορούν να καλύψουν οι εν λόγω επενδυτές.

Σημαντική πτώση για τον αγροδιατροφικό τομέα

Αναφορικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, το 2020 έκλεισε με πτώση στις επενδύσεις των start ups, που δραστηριοποιούνται σε αυτόν και μάλιστα κατέχοντας την τρίτη πιο αρνητική επίδοση (-7,18% σε σχέση με το 2019). Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 2019, στη λίστα με τις δέκα πιο επιτυχημένες start ups στην προσέλκυση επενδύσεων βρισκόταν η «αγρο-start up» Augmenta.

Η αρνητική πρωτιά ανήκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο (-10,17%), ενώ η δεύτερη χειρότερη επίδοση ανήκε στον τουρισμό (-8,38%). Αντίθετα, ο τομέας της υγείας επέδειξε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων (+16%), ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν αμφότεροι οι τομείς της ενέργειας/υποδομών και της ψυχαγωγίας (+9,58%).